Zaangażowanie pracowników

Row of business people making notes at seminar with young man on foreground

Obserwuj atmosferę wśród pracowników

Dzięki terminalom badającym opinię, możesz z łatwością pokazać swoim pracownikom swoją troskę o ich opinię i zbudować długoterminową więź. Narzędzie HappyOrNot® zwiększy motywację pracowników a co za tym idzie, satysfakcję klientów. Możesz szybko uchwycić zmiany w atmosferze miejsca pracy i jeśli to konieczne, poprawić sytuację.

Human Resources

Wysoki poziom zaangażowania

Terminale są niezwykle proste w użyciu i anonimowe, co sprawia, że pracownicy uwielbiają dzięki nim wyrażać swoją opinię.

Kondycja personelu
i rozwój biznesu

Śledź codzienne nastroje pracowników i identyfikuj potrzeby wprowadzenia natychmiastowych zmian w konkretnych zespołach, departamentach oraz oddziałach.

Zaufanie dzięki przejrzystości

Interakcja oraz dzielenie się wynikami badań z kadrą buduje środowisko otwartej komunikacji oraz powoduje wzrost zaufania i lojalności.


Przykładowe pytania:


Motywowanie departamentów

Zobacz związek pomiędzy motywacją a produktywnością1-motywacja-do-pracy
Zadowolenie z projektu

Zobacz wpływ zaangażowanych pracowników na sukces projektu2-zaangazowanie-w-projekt-kopia
Satysfakcja z dzisiejszej pracy

Obserwuj poziom zadowolenia pracowników z wizerunkiem Twojej firmy


1-jak-ci-sie-dzisiaj-pracowalo-kopia
Efektywność spotkań z klientami

Zbadaj jak Twoja firma lub zespół zarządza spotkaniami4-efektywnosc-spotkania-kopia