Adres dostawy (należy wypełnić jeśli jest inny niż podany powyżej)

Jedynie oryginalne rolki Qmatic spełniają normy i zalecenia producenta. Wysoka jakość biletów Qmatic (właściwości elektrostatyczne, grubość, jakość perforacji, parametry termiczne i ekologiczne papieru) są gwarancją długotrwałej i bezpiecznej pracy automatów biletowych.

Adres dostawy (należy wypełnić jeśli jest inny niż podany powyżej)

Jedynie oryginalne rolki Qmatic spełniają normy i zalecenia producenta. Wysoka jakość biletów Qmatic (właściwości elektrostatyczne, grubość, jakość perforacji, parametry termiczne i ekologiczne papieru) są gwarancją długotrwałej i bezpiecznej pracy automatów biletowych.