Business Intelligence

Business Intelligence, to zupełnie nowy moduł Business Intelligence w Orchestra, całkowicie oparty na sieci Web

Business IntelligenceKażdy krok w procesie obsługi zostaje zapisany i udostępniony do analiz w raportach, dashboardzie lub oknach z bieżącą informacją zarządczą. Business Intelligence (BI) pozwala łączyć dane czasu rzeczywistego z danymi historycznymi. Benchmark punktów obsługi dzięki Business Intelligence jest bardzo prosty. Wydajny interfejs graficzny pozwala bez trudu przejść do istoty problemu i w porę znaleźć właściwe rozwiązanie. Teraz, wiesz już wszystko o twoich placówkach, które z nich są najefektywniejsze, mają najlepszych ludzi oraz wysoką efektywność obsługi.

Główne elementy systemu Business Intelligence:

Raporty

Przeznaczona do obsługi określonych potrzeb funkcja Raporty w systemie BI przechwytuje i prezentuje dane z wybranego okresu czasu, umożliwiając szybki przegląd sytuacji w firmie. Wyniki lub dane pierwotne można zestawiać z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI). Porównywanie i obliczanie parametrów maksymalnie poprawia ich czytelność. Wygląd raportów można indywidualnie dostosować do potrzeb firmy, wybierając odpowiednie czcionki, kolory, logo i inne elementy, jednocześnie dbając o maksymalną czytelność i przystępność prezentowanych informacji. Raporty mogą być regularnie lub w wybranym momencie wysyłane na Twój adres e-mail oraz adres zespołu.
Smart-Business-App

Dashboard

Wystarczy jeden rzut oka na tablicę informacyjną systemu Business Intelligence, aby dowiedzieć się, jak radzi sobie Twoja firma. Dashboard prezentuje wykresy, zestawienia, tabele i inne kluczowe wskaźnik wydajności. Może wyświetlać wyniki z modułu Analiza, sprowadzając skomplikowane obliczenia do danych wyświetlanych na ekranie. Kolejną zaawansowaną funkcją Dashboard jest możliwość wyświetlania map geograficznych z przeglądem poszczególnych wyników w różnych częściach i obszarach organizacji.

Analiza

Na podstawie danych można stwierdzić, w jakich obszarach sytuacji w firmie jest dobra a gdzie wymaga poprawy i wzrostu efektywności. Moduł Analiz dostarcza narzędzi, które pozwalają znaleźć przyczyny i skutki oraz odpowiedzieć na pytanie, „dlaczego”? Wyposażony w narzędzia do syntezy prostych wyników ze złożonych zestawów danych oraz możliwość przeglądania danych za pomocą zwykłej metody „przeciągnij i upuść”, moduł Analiza może być używany doraźnie lub stanowić element standardowych regularnych kanałów informacji, na przykład Dashboard.