Choral

Choral – nowe przywołanie głosowe

qmatic_choral

Choral jest skrzynką głosową, która używana jest w połączeniu z systemami Qmatic na kilka sposobów:

  • komunikaty głosowe odtwarzane przez Choral mogą towarzyszyć procesowi obsługi już od momentu powitania i pobrania biletu, informując klientów o ilości oczekujących osób oraz miejscu strefy oczekiwania (krok 2 w 6-etapowym procesie CJM);
  • komunikaty głosowe używane są również w strefie oczekiwania i powiadamiają konkretnego klienta o tym, że nadeszła jego kolej obsługi oraz wskazują, do którego stanowiska powinien się udać( kroki 3 i 4 w 6-etapowym procesie CJM).