Context Marketing

Context Marketing, to doskonałe narzędzie inteligentnej dystrybucji informacji skierowanej do konkretnego klienta, przy użyciu wszystkich dostępnych nośników komunikacji: smartphone’ów, monitorów automatów biletowych, biletów, monitorów w obszarze oczekiwania i stanowiskach obsługi

qmatic_customer_journey

Cały przekaz jest łatwo edytowalny i kontrolowany z jednego miejsca. Context Marketing, to nie przypadkowa emisja reklam, ale przemyślana komunikacja z klientem. Dzięki Context Marketing trafiamy do znanego nam klienta z adekwatną informacją towarzyszącą mu podczas jego całej ścieżki od chwili zgłoszenia chęci obsługi, aż do jej zakończenia, niezależnie od tego, czy wszystko odbywa się tego samego dnia, czy też jest rozciągnięte w czasie.