Dyrektorzy operacyjni

Zarządzanie strategiami korporacyjnymi na poziomie sklepu

shopOsoby zarządzające dzielnością operacyjną sklepu mogą być wykonawcami strategii korporacyjnej na płaszczyźnie bezpośredniego kontaktu z klientami. Na podstawie wyników z analizy danych, dyrektorzy z łatwością będą w stanie monitorować trendy i wydarzenia oraz podejmować szybkie decyzje operacyjne.

Dzięki platformie RetailNext dyrektorzy operacyjni mogą:

  • Zwiększyć konwersję i średnią wartość paragonu
  • Monitorować, analizować i działać na podstawie danych o zachowaniach klientów
  • Podnosić jakość obsługi poprzez optymalizację grafiku pracy personelu
  • Efektywizować zarządzanie kolejkami.