Optymalizacja personelu

Odpowiednie dostosowanie grafiku pracy do potrzeb klientów

staffZarządzanie personelem sklepu jest krytyczne dla Twojego biznesu. Jeśli zatrudniasz zbyt wielu pracowników tracisz cenne godziny pracy. Niedobór personelu skutkuje natomiast gorszą obsługą i negatywnym doświadczeniem klientów. Poprzez integrację z systemem rejestracji czasu pracy RetailNext pokazuje dokładnie, kiedy i gdzie liczba pracowników jest zbyt mała lub zbyt duża oraz w jaki sposób dostosowywać zasoby, aby optymalnie wykorzystać wydatki budżetowe. W większych sklepach, można korzystać z systemu porównania personelu i konwersji pomiędzy różnymi działami i dostosować zasoby pracownicze tak, aby generowały większy obrót i zysk.

RetailNext generuje dane dotyczące wydajności kasjerów i sprzedawców. Można śledzić szereg kluczowych wskaźników wydajności (KPI) łącznie z wielkością sprzedaży, współczynnikiem konwersji i liczbą sprzedanych produktów. Integracja danych z POS z analizą ruchu pomaga zidentyfikować grupę Twoich najbardziej produktywnych pracowników oraz zoptymalizować grafik pracy.

Funkcjonalność

  • Integracja z systemem zarządzania potencjałem pracowniczym ( WFM ) i grafikiem pracy personelu
  • Konfigurowalne raporty kadrowe prosto do skrzynki odbiorczej
  • Szczegółowe statystyki indywidualnej wydajności pracowników
  • Automatyczne podświetlanie skrajnych wartości KPI
  • Automatyczne obliczanie wskaźników KPI, takich jak: konwersja, liczba transakcji, sprzedaż ogółem, średnia  wartość transakcji, relacja obsady do liczby klientów w dowolnym okresie czasu.