Orchestra

Orchestra, to najwyższej klasy centralne rozwiązanie CJM przeznaczone dla organizacji posiadających sieć punktów obsługi

Orchestra6_placeitOrchestra składa się z oprogramowania podstawowego, które instalowane jest na serwerze centralnym oraz wielu zaawansowanych opcji. Modułowe rozwiązanie sprawia, że Orchestra jest w pełni skalowalna i przystosowana do szybkiej i łatwej adaptacji. W zależności od potrzeb lub uwarunkowań infrastruktury sieci WAN, możliwe jest wdrożenie centralnego rozwiązania Orchestra w strukturze w pełni scentralizowanej lub rozproszonej. Struktura rozproszona może być wymuszona np. przez zbyt niską przepustowość sieci.

Moc platformy Orchestra:

Orchestra oznacza pełną wolność:

 • Dowolność technologii
 • Dowolność infrastruktury
 • Dowolność sposobu wdrożenia

Orchestra jest niezależna od:

 • Serwera aplikacji (dowolny zgodny z JEE6)
 • RDBMS (dowolny SQL RDBMS)
 • Systemu operacyjnego (dowolny O/S wspierający Oracle JVM)
 • Sprzętu

Skalowalność:

 • Orchestra jest skalowalna w każdej warstwie w pionie i poziome
 • Od pojedynczej lokalizacji, do skali enetrprise, do chmury i wszystkiego pomiędzy

Rozmieszczenie systemu:

 • Wsparcie dla sieci o heterogenicznej infrastrukturze
 • Funkcjonuje w architekturze centralnej, rozproszonej, w clustrach regionalnych lub strukturze mieszanej
 • Standardowe technologie webowe (przyjazne dla firewall) w komunikacji pomiędzy różnymi poziomami

Niezawodność:

 • Orchestra opracowana jest przy użyciu najlepszych, otwartych, standardowych komponentów i bibliotek
 • Odporna na błędy/uszkodzenia
 • Transparantny failover

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dodatkowych narzędziach dostępnych w systemie Orchestra kliknij tutaj