Prezes / Właściciel sklepu

Zwiększenie przychodów i optymalizacja kosztów

managerKadra zarządzająca może uzyskać natychmiastowy wgląd w to, jakie wyniki osiąga biznens na poziomie sklepu, regionu czy całej sieci sprzedaży. RetailNext jest platformą obsługującą kompleksowo całą organizację. Dostęp do scentralizowanej i spójnej analizy umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych, a nie tylko intuicji. Dzięki platformie można łatwo dokonać porównania sklepów i mierzyć osiągi w odniesieniu do założonych wskaźników wydajności KPI.

Jedna, centralna platforma analityczna pozwala kadrze zarządzającej:

  • Zwiększyć porównywalną sprzedaż w sklepie
  • Zoptymalizować wydatki marketingowe
  • Umożliwić personalizację
  • Zmniejszyć nakłady inwestycyjne.