Solo Linea

Proste rozwiązanie odpowiednie dla sytuacji, w których model kolejki liniowej jest wystarczający, aby usprawnić przepływ klientów

sololinea

Linea sprawdza się tam, gdzie czasy transakcji są krótkie np. w punktach handlowo-usługowych lub mniejszych placówkach banków.

Linea nie wymaga stosowania automatu biletowego Qmatic. Klienci oczekujący w kolejce wyznaczonej barierkami są wzywani do pierwszego wolnego stanowiska za pomocą komunikatu głosowego oraz przekazu wizualnego. Jednostka sterująca systemem Solo Linea wyposażona jest w wyjście HD video, z którego podawany jest obraz zawierający dowolne informacje i reklamy.