Skontaktuj się z nami: +48 22 862 45 88 iflow@iflow.pl

Jakość

Satysfakcja klientów jest absolutnym priorytetem w naszej pracy. Projektując i wdrażając rozwiązania, które z definicji służą poprawie jakości obsługi, analizujemy każdy szczegół mogący mieć wpływ na proces, jakim jest podróż klienta.
Potwierdzeniem i gwarancją najwyższej klasy produktów Qmatic oferowanych przez iFLOW są certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001.

Kierownictwo iFLOW i cały zespół dąży w każdej sytuacji do utrzymywania światowych standardów z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wysokie kwalifikacje naszych pracowników oraz rygorystyczne procedury stanowią gwarancję najwyższego poziomu usług i niezawodności wdrażanych przez nas rozwiązań.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR Corporate Social Responsibility)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest dla iFLOW bardzo ważna.
Strategia społecznej odpowiedzialności firmy koncentruje się na ludziach, a więc naszych klientach, pracownikach, społeczeństwie i planecie.

Realizując nasze cele biznesowe, myślmy zawsze o tym, aby działać uwzględniając dyrektywy EU w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wychodzimy z założenia, że każdy z nas w iFLOW powinien postępować w biznesie tak, aby wnieść pożądaną różnicę w życiu społecznym, gospodarczym i środowiskowym. W iFLOW używamy terminu „zrównoważony rozwój”, aby opisać nasze długoterminowe podejście do równoważenia biznesowych priorytetów firmy z naszymi obowiązkami społecznymi, gospodarczymi oraz szeroko pojętą odpowiedzialnością w zakresie ekologii.
W Polsce, rozwiązania iFLOW wspierają obsługę ok. 60 milionów wizyt klientów rocznie. Z każdą wizytą powiązany jest pewien czas oczekiwania na obsługę.
Skracając ten czas tylko o 1 minutę, oszczędzamy 1 milion godzin rocznie.
Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju są zgodne z celem biznesowym firmy, jakim jest optymalizacja podróży klienta, która powinna być jak płynna i przyjemna dla klientów, pacjentów, obywateli oraz pracowników odpowiedzialnych za obsługę.