Skontaktuj się z nami: +48 22 862 45 88 iflow@iflow.pl

Dane kontaktowe

iFLOW Sp. z o. o.
ul. Żytnia 13 lok. 89
01-014 Warszawa
T: +48 22 862 45 88
iflow@iflow.pl

NIP: 796-008-12-60

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000129220
Kapitał zakładowy: 65 500 zł

iFlow - QR