Funkcje Retail Next: Mapy kinetyczne

Funkcje RetailNext: Analizy Wi-Fi
9 września 2015
Funkcje RetailNext – Traffic, demografia i konwersja
1 października 2015

Funkcje RetailNext – Mapy kinetyczne
Ze wszystkich funkcji, które zawiera w sobie platforma RetailNext żadna nie jest tak skuteczna w eliminowaniu nierentownych rozwiązań, jak tworzenie map kinetycznych. Liczenie klientów wchodzących do sklepów jest procesem wdrażanym w centrach handlowych oraz sklepach już od bardzo dawna i przestało być novum. Tradycyjnie odbywa się to na zasadzie czujników zamontowanych przy wejściu, co jest najstarszą i najbardziej popularną metodą. RetailNext tworząc system traffic 2.0 postawiło na system kamer, który po rozpoznaniu klienta odnotowuje jego obecność i uwzględnia go w analizie, lecz na tym nie zakończono prac nad rozwojem platformy. W rezultacie do oferty firmy weszły właśnie mapy kinetyczne.

Na czym to polega?
Patrząc od strony technicznej, sposób tworzenia map kinetycznych nie różni się za bardzo od liczenia klientów. Wszystko bazuje na systemie kamer kompatybilnym z technologią RetailNext – kamera rozpoznaje klienta (tak samo jak w przypadku technologii Traffic), lecz na tym proces się nie kończy. Kamera po zarejestrowaniu klienta śledzi trasę, którą przebył po danej lokalizacji i oblicza np. jak wiele czasu spędził w danym dziale. Miejsca uczęszczane przez klientów najczęściej oraz będące jednocześnie tymi, w których klient spędził najwięcej czasu to tzw. dwell points – są one później zaznaczane na mapie będącej dokładnym odwzorowaniem sklepu. Na sam koniec system zbiera informacje o trasach wszystkich klientów i nakłada je na siebie tworząc kompleksowy obraz oczekiwań odwiedzających.

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się nadajniki Wi-Fi. Ich wykorzystanie również może służyć tworzeniu map kinetycznych – określenie położenie klienta na podstawie położenia jego urządzenia mobilnego. W ten sposób pomiar jest jeszcze dokładniejszy.

Jak to wykorzystać?
Podstawowym zastosowaniem map kinetycznych jest eliminacja nierentownych rozwiązań oraz wprowadzanie (lub usprawnianie) dochodowych zabiegów. W przypadku, kiedy mapa kinetyczna pokazuje bardzo często uczęszczany obszar wiadomym jest, że w takim miejscu znajduje się coś, czego klienci pożądają i należy wprowadzić tego więcej. Jeśli obszary są całkowicie zimne to z dużą pewnością możemy mówić o nierentownym rozwiązaniu lub nieopłacalnym produkcie.
Mapy kinetyczne pozwalają również na efektywne zarządzanie pracownikami. W przypadku bardzo gorących obszarów warto zwiększyć ilość personelu odpowiedzialnego za jego obsługę.