Wyzwania sektora detalicznego: dobre praktyki sprzyjające sprzedaży

Czynniki determinujące niezwykłą podróż klienta
27 kwietnia 2017
Co każdy detalista powinien wiedzieć o Traffic 2.0?
19 maja 2017

Konwersja jest aktualnie chyba najczęściej wskazywanym czynnikiem zwiększającym sprzedaż i podnoszącym dochody. To swoiste słowo klucz.

Osoby odpowiedzialne za działania marketingowe tworzą różnego rodzaju strategie, które łączy jeden wspólny cel, jakim jest przekształcenie odwiedzających w kupujących.

W świecie, w którym kupujący lawirują pomiędzy mobilnymi kanałami sprzedaży a tradycyjnymi sklepami stacjonarnymi, coraz więcej detalistów przykłada wagę do zapewnienia ciągłego, multikanałowego doświadczenia, które umożliwi kupującym łatwy dostęp i zakup produktów, niezależnie od miejsca i czasu dokonania transakcji. Według badań Baymard Institute, aż 68% kupujących porzuca koszyk zakupowy przed zrealizowaniem celu konwersji. Co powoduje, że konwersja kończy się niepowodzeniem? Korzystniejsze oferty konkurencji? Krótki czas promocji? Niski popyt?

Firma RetailMeNot pokazuje strategie, które zapewniają wysokie współczynniki konwersji i wskazuje na najlepsze praktyki, które każdy detalista może wykorzystać, aby odnieść sukces.

Liderzy vs. Pozostający w tyle

Aby zrozumieć czynniki wpływające na wyższe współczynniki konwersji, firma RetailMeNot zweryfikowała ponad 50 000 sprzedawców detalicznych i 800 000 promocji, ujawniając wzorce i trendy najskuteczniejszych i mniej efektywnych w swoich działaniach detalistów.

Wyniki były oszałamiające. Najskuteczniejsi sprzedawcy detaliczni mieli średnio 27% wyższy współczynnik konwersji niż pozostali. Tak duża różnica w efektywności prowadzonych działań jest zbyt ważna, aby można ją było zignorować.

Wyróżniliśmy dwie grupy: Liderzy i Pozostający w tyle.

Co napędza konwersję?

Badania wykazały, że sprzedawcy detaliczni odnoszący największe sukcesy, liderzy branży, podzielają szereg czynników spośród 14 różnych zmiennych, wpływających na powodzenie promocji i tym samym wysokie współczynniki konwersji.

Zmienne te obejmują wszystkie podstawowe aspekty oferty, między innymi: rodzaj promocji, czas, sezonowość, jakość i czas trwania oferty.

Patrząc, jako główne studium przypadku na wyniki Liderów istnieją trzy główne składowe ich sukcesu:

Aby lepiej zrozumieć, jakie powtarzalne trendy łączą Liderów sztuki konwersji, należy przyjrzeć się bliżej poszczególnym czynnikom. Polecamy opracowanie RetailMeNot.