Efektywność witryny sklepowej

Efektywność witryny sklepowej – zwiększenie efektywności kampanii promocyjnej

manekinSpecjaliści merchandisingu i marketingu mogą uzyskać przewagę konkurencyjną i używać do pomiaru skuteczności strategii sprzedażowych narzędzi, które od lat stosują sklepy internetowe. Z punktu widzenia marketingu, zrozumienie skuteczności kampanii promocyjnych poprzez ich porównanie jest niezwykle istotne. Zrozumienie, jaki wpływ na sprzedaż miała każda kampania, może pomóc w rozwoju biznesu firmy. Pomiary efektów kampanii i ich wpływu na ruch klientów, średnią wielkość zakupów oraz konwersję, dostarczają wartościowej wiedzy z punktu widzenia przyszłych inicjatyw marketingowych, których celem jest pozyskanie nowych klientów, budowa lojalności wobec marki lub po prostu wzrost sprzedaży.

Dla oceny skuteczności merchandisingu bardzo ważne jest zrozumienie reakcji klientów na konkretny produkt lub witrynę. Szczegółowe dane pozwalają detalistom doskonalić ekspozycje, co prowadzi do lepszych wyników sprzedaży i wzrostu zysków. RetailNext pozwala mierzyć dane z precyzyjnym wglądem w pełną ścieżkę dojścia do zakupu, począwszy od zewnętrznych witryn/ekspozycji sklepowych przez wejście do sklepu, najczęściej odwiedzane obszary sklepu, wyposażenie regałów, czy standów promocyjnych.

Atrakcyjna witryna zachęca do wejścia i stymuluje zainteresowanie klienta ofertą sklepu. RetailNext pomaga zrozumieć wpływ wystaw sklepowych na percepcję i zachowania klientów poprzez dostarczanie danych o:

  • Liczbie klientów, którzy przechodzą obok witryn sklepowych
  • Liczbie osób, która zatrzymała się przy witrynie
  • Pomiarze liczby przechodniów w porównaniu z liczbą klientów wchodzących do sklepu
  • Ekspozycjach, zaangażowaniu i ruchu przechodniów, wskaźnikach wydajności umożliwiających pełne  zrozumienie wpływu inicjatyw marketingowych
  • Liczbie klientów unikalnych i powracających do sklepu
  • Długości wizyty w sklepie i segmentacji klientów.

Wewnątrz sklepu, RetailNext pomaga zwiększyć wydajność poprzez analizę kierunku poruszania się klientów, analizę atrakcyjności ekspozycji, rozmieszczenia regałów i standów promocyjnych. Zwiększa zaangażowanie klienta i jego pozytywne doświadczenie dzięki lepszej ekspozycji produktów. RetailNext dostarcza takich danych, jak:

  • Liczba klientów przechodzących i zatrzymujących się przed konkretną ekspozycją. Obszary charakteryzujące  się wysoką ekspozycją są doskonałym miejscem do komunikowania marki i umieszczania informacji  o wybranych produktach.
  • Zaangażowanie pokazuje liczbę kupujących, którzy zatrzymują się w konkretnym obszarze sklepu.  Zrozumienie różnicy pomiędzy zainteresowaniem, a dezorientacją klienta jest kluczem do optymalizacji  sprzedaży.
  • Konwersja jest kluczowym wskaźnikiem ściśle powiązanym z wynikiem finansowym. Obszary sklepu  odnotowujące wysoką konwersję generują zwykle większe zyski ze sprzedaży wysokomarżowych produktów.
  • Porównanie wyników sprzedaży z różnych działów, przejść, ekspozycji i regałów.

W celu jeszcze bardziej szczegółowej analizy, możesz uzyskać dostęp do cyfrowego video, które pokazuje interakcję kupujących z towarem lub ekspozycją. RetailNext umożliwia również testy A/B, porównujące zainteresowanie klientów zmieniającą się ekspozycją. Testowanie różnych koncepcji, przed stworzeniem ostatecznej ekspozycji, pozwala na uzyskanie wyższego wskaźnika sukcesu poprzez wybór najatrakcyjniejszych metod prezentacji produktów. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym, pozwala na bieżąco wprowadzać zmiany w ekspozycji, zależnie od tego jakie zaangażowanie klientów odnotowujemy.