Skontaktuj się z nami: +48 22 862 45 88 iflow@iflow.pl

Modelowy system liczenia klientów

O tym jak ważne znaczenie ma właściwy pomiar ruchu klientów pisaliśmy w poprzednim wpisie. Chcąc zgłębić temat zachęcamy do lektury charakterystyki systemów zliczania.

Rozwiązania do liczenia klientów składają się z trzech podstawowych elementów:

  • Sprzęt
  • Oprogramowanie
  • Usługi

Pomiar ruchu wymaga sensora, a dostępnych jest wiele technologii czujników. Ale jeśli chodzi o dokładność, to wideo – a w szczególności wideo 3D – jest złotym standardem.

Wideo jest obecne w sklepach detalicznych od dziesięcioleci i po raz pierwszy zostało wdrożone w ramach działań na rzecz zapobiegania kradzieżom. W późniejszych latach nagrania wideo były przechowywane i później oglądane, aby uchwycić to co najważniejsze w zarejestrowanym przez oko kamery obrazie.

Obecnie oprogramowanie automatyzuje ten proces. Gromadzone są analizy na temat kupujących, ich ścieżek zakupowych oraz tego, co robią i jak się zachowują w sklepie.

Na rynku dostępnych jest kilka naprawdę dobrych sensorów, a platforma inteligentnego oprogramowania „RetailNext SaaS” pozwala na dowolny dobór urządzeń zgodnie z wymaganiami danej instalacji, współpracuje z każdym czujnikiem analogowym lub IP. Jednocześnie, firma RetailNext, której jesteśmy partnerem, opracowała własny czujnik, Aurora – pierwszy na świecie czujnik ze zintegrowaną analizą stereo wideo, Wi-Fi, Bluetooth BLE i beacon. Aurora może obecnie pochwalić się najszerszym polem widzenia w branży tego typu rozwiązań. Dodatkowo posiada wbudowaną sztuczną inteligencję opartą na głębokim uczeniu się, co sprawia, że jest to naprawdę najwyższej klasy sensorem.

Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, Aurora zwiększa swoją zdolność do identyfikowania klientów, dzięki czemu możemy mówić o niebywałej dokładności. Podczas gdy inne czujniki mogą mylnie zaliczać do pomiaru ruchu klientów cienie, manekiny, wózki sklepowe czy inne, Aurora obserwuje i liczy wyłącznie ludzi.

Oprogramowanie pobiera dane wyłącznie o klientach i agreguje je dostarczając użytkownikom wskaźniki, które umożliwiają szczegółowy wgląd i analizę różnych obszarów operacyjnych sklepu. Dzięki temu detaliści mogą identyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi, wprowadzać odpowiednie plany działań a następnie weryfikować ich skuteczność.

Istnieje wiele kwestii związanych z oprogramowaniem, które różnią poszczególne rozwiązania np. interfejsy użytkownika, możliwość dostępu za pośrednictwem aplikacji mobilnych, możliwość wygenerowania niestandardowych raportów czy też integracja API z innymi systemami, w szczególności z systemami POS, aż po narzędzia Business Intelligence.

Ale tematem tego artykułu jest dokładność liczenia ruchu i jeśli o to chodzi, rozwiązania zliczania klientów mają jedną zasadniczą słabość. Czujniki i oprogramowanie widzą, obserwują i mierzą zachowania ludzi. A skoro tak, to w zliczają także ruch pracowników sklepu. Rozwiązanie RetailNext pozwala na wykluczenie ze zliczania pracowników, zapewniając tym samym rzetelny pomiar liczby klientów. Zapewne widziałeś kiedyś piękną mapę kinetyczną, podkreślającą „gorące” i „zimne” obszary w sklepie. Cóż, te mapy ciepła są praktycznie bezużyteczne, jeśli nie jest możliwe wykluczenie ruchu pracowników.

Usługi są nieodzownym i bardzo istotnym elementem każdego rozwiązania, o którym koniecznie trzeba wspomnieć. Zakres usług obejmuje zarządzanie projektem, wdrożenie, instalację i integrację systemów oraz bieżące wsparcie klienta.

Ale w odniesieniu do dokładności, najbardziej znaczącą usługą jest kontrola poprawności danych.

Uzasadnione jest oczekiwanie od wybranego rozwiązania, aby pomiar ruchu jakiego on dokonuje był dokładny. W RetailNext każda instalacja sklepu jest automatycznie kontrolowana, aby zapewnić osiągnięcie minimalnego progu 95% dokładności.

Ale nie warto ograniczać się do tego, by system zliczania zapewniał wyłącznie dokładność. Rozwiązania do liczenia klientów powinny być przejrzyste, pozwalając detalistom na przeprowadzanie w razie potrzeby własnych kontroli, a platforma RetailNext zapewnia taką możliwość. Sensor Aurora posiada wbudowaną 30-dniową pamięć wideo, co umożliwia „cofnięcie się w czasie” i samodzielną weryfikację rzetelności pomiaru oraz obserwację ścieżek przemieszczania się klientów, a następnie ich weryfikację np. po zmianie ekspozycji.

Rozpoczęcie opracowania strategii sklepu chcącego wykorzystać potencjał drzemiący w danych rozpoczyna się od zliczania ruchu klientów, a najbardziej istotną kwestią dla detalisty powinna być ich dokładność. Inwestycja w dokładny i niezawodny pomiar ruchu RetailNext oferuje kompleksowe rozwiązanie do pozyskiwania danych i szybkiego przekształcenia ich we wskazówki do podjęcia adekwatnych działań, generując jednocześnie po stronie detalistów oszczędności czasu i pieniędzy.