Skontaktuj się z nami: +48 22 862 45 88 iflow@iflow.pl

Cyfrowy obywatel chce korzystać z usług administracji publicznej za pośrednictwem nowych kanałów

Podmioty sektora publicznego na całym świecie zatrudniają miliony ludzi a budżety sięgają bilionów złotych. Jednostki te zazwyczaj oferują szeroki wachlarz usług, w tym świadczenia z zakresu pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, edukacji, rejestracji działalności gospodarczej, spraw meldunkowych i komunalnych oraz wiele innych zadań publicznych, które są odpowiedzią na potrzeby obywateli w fundamentalnych sferach ich życia.

Wiele krajów boryka się z niespotykaną dotąd presją – starzejąca się populacja, zmniejszenie liczebności generacji w wieku produkcyjnym i trwały wpływ kryzysu gospodarczego są znacznym obciążeniem dla realizacji usług publicznych.

W obliczu tych wyzwań, jako że technologia cyfrowa jest obecnie szerzej stosowana niż kiedykolwiek wcześniej, a nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, oferują niespotykane dotąd możliwości większej personalizacji usług, podmioty sektora publicznego mają możliwość wprowadzania zmian i udoskonaleń w swoich procesach, które mogą znacznie poprawić efektywność świadczonych usług. Dążenie do osiągnięcia maksimum wydajności przy wsparciu innowacyjnej technologii oznacza dla administracji sprawniejsze dostarczanie usług za pośrednictwem kanałów preferowanych przez obywateli. To w konsekwencji owocuje pozytywnym doświadczeniem klientów i wyższym poziomem zadowolenia z usług publicznych.

W odniesieniu do usług administracji publicznej, efektywność nie zawsze jest postrzegana pozytywnie. Zazwyczaj, gdy władze mówią, że dążą do oszczędności, jest to interpretowane jako cięcia budżetowe i gorszy poziom świadczonych usług. Jednak dążenie do maksimum efektywności przy wsparciu innowacyjnych technologii może oznaczać dostarczanie przez aparat państwowy bardziej elastycznych i dostosowanych usług za pośrednictwem kanałów preferowanych przez obywateli, a tym samym poprawę ich doświadczeń.

Netflix, Amazon, Spotify i Uber. Rozwój usług cyfrowych oferujących nam wszystko i ich szeroka dostępność, od muzyki, przez filmy, kwiaty, po taksówki, spowodował u ludzi poczucie, że wszystko czego potrzebują mają w zasięgu ręki. Dotyczy to w szczególności pokolenia milenialsów (znanego również jako pokolenie Y, obejmującego osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem), dla którego smartfon jest swoistym oknem na świat i kluczem dostępu do produktów i usług, z których korzystają.

Oczywiście ma to wpływ na aparat państwowy i sposób, w jaki świadczy usługi swoim obywatelom. Wielu będzie odczuwać pokusę, aby powielać osiągnięte w przestrzeni konsumenckiej postępy i próbować dostarczać publiczne usługi za pośrednictwem najnowszych technologii, ale brak zasobów lub wykwalifikowanych pracowników okaże się trudną do pokonania przeszkodą. Wziąwszy pod uwagę specyfikę podmiotów sektora publicznego i fakt, że niekoniecznie znajdują się one w czołówce promotorów najnowszych technologii, jest to w pełni zrozumiałe.

Chociaż z dużym przekonaniem można stwierdzić, że dla jednostek sektora publicznego ogromne wyzwanie stanowi aktualizacja starszych i dobrze zakorzenionych technologii, to z drugiej strony niewątpliwie ich zmiana spowodowałaby wzrost efektywności. Korzyści znacznie przekraczają wymagany poziom inwestycji. Nadszedł czas, aby jej dokonać.

Dzięki dużej popularności technologii cyfrowej i coraz to szerszemu gronu osób korzystających z udogodnień jakie oferuje, administracja państwowa może współpracować ze swoimi obywatelami za pośrednictwem kanałów cyfrowych, które są bardziej opłacalne i efektywne.

Wdrażane usługi cyfrowe nie powinny dotyczyć jedynie sfery komunikacji z obywatelami, ale także być obecne podczas fizycznych wizyt w urzędach.

Dzięki innowacyjnym kioskom samoobsługowym i innym technologiom cyfrowym, jednostki sektora publicznego mogą zachęcać klientów do korzystania z usług online, co doprowadzi do zwiększenia liczby usług realizowanych samoobsługowo przez obywateli i jednoczesnego odciążenia obsługi bezpośredniej w urzędach.

Oczywiście nie wszyscy chcą otrzymywać informacje pocztą elektroniczną. Niektórzy preferują osobisty kontakt z pracownikiem, jeszcze inni wolą skorzystać z samoobsługowego kiosku. Jednak administracja państwowa, która świadczy usługi swoim obywatelom za pośrednictwem kanału, który jest dla nich najdogodniejszy, jest administracją, która gwarantuje efektywne świadczenie usług oraz optymalne wykorzystanie zasobów.

Technologia sama w sobie nie sprawi, że sektor publiczny będzie bardziej wydajny. Jednak wsparcie nowoczesnych technologii przy jednoczesnym wdrożeniu odpowiednich procesów i struktur, może wpłynąć na sposób, w jaki podmioty publiczne realizują swoje zadania. Zasadniczo, jeśli obywatele będą wchodzić w interakcje z jednostkami publicznymi w sposób jaki im odpowiada, prawdopodobnie ich doświadczenie będzie lepsze, a efektywność samej usługi większa.

Chcesz poczytać więcej? Ściągnij bezpłatny materiał.