Skontaktuj się z nami: +48 22 862 45 88 iflow@iflow.pl

Jak „inteligentne” miasta poprawiają życie swoich obywateli

Na poziomie gmin, miast i na szczeblu krajowym instytucje państwowe starają się zrozumieć, jak nowoczesne technologie mogą usprawnić sposób ich pracy. Wiele z nich zaczęło nawet gromadzić, kategoryzować, przechowywać, analizować i wykorzystywać spostrzeżenia w celu zwiększenia wydajności swoich działań i poprawy życia obywateli. Te podmioty są przekonane, że stosowna informacja skierowana do właściwych odbiorców w odpowiednim czasie jest kluczowa dla dostarczania usług na najwyższym poziomie.

 

Szybsza, sprawniejsza, bardziej spersonalizowana podróż klienta

 

Na całym świecie instytucje mające do czynienia z obsługą obywateli w mniejszym lub większym zakresie od dziesięcioleci wykorzystują dane, z kolei tempo rozwoju miast i trend by stawać się coraz to „inteligentniejszymi” nabiera tempa. Przykładowo w Petersburgu, w Rosji, włodarze miasta są tak bardzo ukierunkowani na zapewnienie swoim obywatelom wysokiego poziomu zadowolenia ze świadczonych usług, że uruchomili wielofunkcyjne centra (multifunctional centers MFC). W jednym miejscu ludzie mogą załatwić ponad 200 różnych rodzajów spraw. Każdy etap podróży klienta, począwszy od umówienia wizyty po jego opinie po obsłudze, jest rejestrowany i przechowywany do dalszego wykorzystania.

 

Dzięki danym, pracownicy są doskonale zorientowani w aktualnej sytuacji związanej z obsługą i mogą na bieżąco podejmować stosowne decyzje aby usprawnić przebieg wizyty klienta. Ponadto, możliwa jest optymalizacja wykorzystania urządzeń oraz, co być może najważniejsze, monitorowanie poziomu świadczonych usług pod względem jakościowym. Dodatkowo, jeżeli czas oczekiwania przekracza założone paramenty, zostaje wysłany specjalny alert co pozwala na podjęcie stosownych działań np. w zakresie polityki personalnej.

Wszelkie sposoby poprawy funkcjonowania jednostek publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii są obecnie modnym tematem. Zarówno na poziomie ogółu społeczeństwa jak i jednostki, na szeroką skalę wykorzystywane są narzędzia sprzyjające podnoszeniu jakości życia.

 

Dowiedz się więcej w jaki sposób technologie firmy Qmatic wspierają pracę sektora publicznego. Zachęcamy także do odwiedzenia strony iFLOW, przedstawiciela Qmatic w Polsce, tu również znajdziesz ciekawe informacje.