Skontaktuj się z nami: +48 22 862 45 88 iflow@iflow.pl

RetailNext opatentował metodę identyfikacji osób z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych

W marcu RetailNext opatentował nowe rozwiązanie służące do generowania map kinetycznych poruszających się po sklepie klientów, na podstawie sygnału Wi-Fi.

Dzięki nowej metodzie analizy wielu źródeł danych, platforma RetailNext oferuję detalistom dostęp do wielu szczegółowych informacji, które pozwolą lepiej zrozumieć oczekiwania klientów.

 

Nowa technologia zza oceanu, do śledzenia położenia osób przebywających w sklepie, wykorzystuje pomiar siły sygnału z urządzenia Wi-Fi. Poprzez zastosowanie wielu odbiorników sygnału system jest w stanie określić położenie danej osoby oraz czas przebywania jej w danym miejscu.

 

Sieci bezprzewodowe każdego typu (Wi-Fi, BLE, Zigby itd.) cierpią z powodu braku precyzji śledzenia torów poruszających się klientów. Z kolei śledzenie za pomocą kamer video jest bardzo dokładne, jednak nie pozwala na łatwą identyfikację osób. (w tym przypadku poprzez identyfikację należy rozumieć rozróżnienie klienta od pracownika sklepu.) Połączenie tych dwóch metod pozyskiwania informacji o „obiekcie” daje znacznie lepsze efekty, niż analiza danych każdej z nich z osobna.

Technologia owa ma fundamentalne znaczenie dla platformy RetailNext. Pozwala obserwować w jaki sposób klienci poruszają się po sklepie i dostarcza informacji np. jak reagują na multimedia wyświetlane na monitorach, czy trafiają do nich informacje umieszczone na plakatach, czy akcje marketingowe przynoszą oczekiwane efekty itp. Możemy również dokładnie ustalić, kiedy współpracownik po raz pierwszy nawiązał kontakt z klientem i jak długo trwała obsługa tego klienta. Dowiemy się także, czy interakcje powtarzały się w czasie pobytu klienta w sklepie. Reasumując, technologia ta, poprzez platformę RetailNext dostarcza detalistom najbardziej istotnych informacji, pozwalających zmierzyć oraz ocenić efektywność działań, prowadzących do wzrostu sprzedaży, a tym samym ciągłego rozwoju.

Praca nad takimi rozwiązaniami jest główną doktryną RetailNext. Od chwili stworzenia przez firmę pierwszej wewnątrz-sklepowej platformy analityczne nasz amerykański partner włożył mnóstwo pracy w rozwój technologii i oprogramowania w celu pomocy detalistom stawania się coraz lepszymi w sprzedaży tradycyjnej.